Osallisuusareena

FB kuva Osallisuusareena 2019

Aika: keskiviikkona 24.4.2019 klo 9–19
Paikka: Alere-kampus, Wolffintie 31, Vaasa

Kiitos kaikille osallistumisesta Pohjanmaan osallisuusareenalle!

Osallisuusareena järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Missä onnistuimme? Mitä voisimme tehdä paremmin? Vastaa lyhyeen palautekyselyymme ja kerro mitä mieltä olit Osallisuusareenasta.Kerro myös ideasi teemoiksi Osallisuusareenalle keväällä 2020.

Palautekyselyyn

Seminaarin esitykset ja yhteenvedot 

Mikä on osallisuusareena? 

Onnistunut osallisuus tarkoittaa sitä, että asukkaalla ja asiakkaalla – sinulla ja minulla – on mahdollisuus elää mutkattomasti aktiivista arkea ja vaikuttaa yhteisössään, elinympäristössään ja palveluissaan. Asukkaiden ja asiakkaiden kuuleminen sekä yhdessä tekeminen ovat julkisella sektorilla, yrityksissä ja yhdistyksissä voimavaroja, jotka johtavat hyviin tuloksiin. Osallisuusareena tarjoaa puheenvuoroja, tietoiskuja ja työpajoja osallisuuden eri näkökulmista. Tilaisuus on maksuton ja kaksikielinen (suomi ja ruotsi).

Lue seminaarin esite täällä

Teemat 2019

Tänä vuonna osallisuutta käsitellään seuraavien teemojen kautta:

Kaikki mukaan

Mitä osallisuus tarkoittaa ja miten sen merkitys on muuttunut? Mitä lisäarvoa osallistaminen tuo yhteisölle ja asukkaille? Pohjanmaalla kehitetään uusia tapoja kansalaisvaikuttamiseen. Julkinen-, kolmas sekä yksityinen sektori haluavat tarjota asukkaille sujuvia kanavia vuorovaikutukseen ja vaikuttamiseen päättäjien ja työntekijöiden kanssa. Pohdimme myös sitä, miten kunnat voivat kannustaa asukkaita tempausten ja tapahtumien järjestämiseen.

Asiakkaat uudistajina

Asiakkaat ovat käyttämiensä palveluiden parhaita asiantuntijoita. Miten asiakkaan tarpeet ja palvelun tuottajan tarjonta saadaan kohtaamaan? Millaisin keinoin osallistetaan ja kehitetään palveluita? Saavutetaanko palvelumuotoilulla parempi asiakaskokemus ja laatu? Osallisuusareenalla puhumme asiakkaiden merkityksestä palveluiden kehittämisessä ja tutustumme palvelumuotoiluun.

Osallisena työelämässä

Sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Työ auttaa myös pitämään kiinni arjessa, lisää tunnetta omasta merkityksestä ja tarjoaa sosiaalisia suhteita. Miten mahdollisimman monella olisi mahdollisuus työhön ja työllistymiseen eri keinoin? Osallisuusareenalla käsitellään työn ja osallisuuden suhdetta.

Digitaalinen arki

Elämä siirtyy nettiin ja entistä suurempi osa tiedosta ja palveluista on sähköisessä muodossa. Mitä mahdollisuuksia digitaalisuus tuo erilaisissa elämäntilanteissa eläville ihmisille? Millaista tukea digitaaliseen arkeen tarvitaan, jotta kaikki saadaan pysymään kehityksen mukana? Areenalla keskustelemme ja testaamme digitaalista arkea ja apuvälineitä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kenelle?

Osallisuusareenalle ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneet vaikuttamisesta ja yhteisten asioiden kehittämisestä. Seminaarin pääkohderyhmä ovat henkilöt, joiden työhön tai vapaa-aikaan kuuluu osallistumisen helpoksi tekeminen ja asukkaiden, asiakkaiden tai jäsenten mielipiteen huomioiminen. Erityisesti järjestöt ja yhdistykset, valtion ja kuntien henkilöstö, luottamushenkilöt ja vaikuttamistoimielinten jäsenet, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat/yrittäjät sekä hyvinvointiyrittäjät.

Ketkä ovat mukana?

Filosofian tohtori Aaro Harju on tunnettu kansalaisyhteiskunnan, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja osallistuvan demokratian asiantuntija. Harju on ollut Kansalaisfoorumin pääsihteeri ja hän on toiminut mm. edunvalvontajärjestö Vapaan sivistystoiminnan liiton puheenjohtajana.

Yliopistolehtori ja dosentti Fredrica Nyqvist on kansainvälisesti tunnustettu sosiaalisen pääoman, osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntija.

Jaakko Blomberg Yhteismaa ry:stä joka on niittänyt kansainvälistäkin mainetta kansalaisaktiivisuudellaan. Blomberg on monien Helsingin suurtapahtumien, kuten Siivouspäivän ja Helsinki Sauna Dayn, taustahahmo ja hänet valittiin 2016 Vuoden kaupunkilaiseksi 2016.

Ohjelma

 20190424 Osallisuusareenan rakenne

Yhteistyössä mukana

Pohjanmaan liitto | Pohjanmaan Yhdistykset | Novia | Pohjanmaan ELY-keskus | Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys | Svenska folkskolans vänner (SFV) | Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) | VAMK | Vaasan kaupunki | Henkilökohtaisen budjetin kokeilu | Vaasan Kuurojen Yhdistys | Vaasan sairaanhoitopiiri | Vaasan Setlementtiyhdistys  | Åbo Akademi   

Ekvalita | Kukunori | Nuorten Ystävät | SITRA | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys | Sociala | sosiaali- ja terveysministeriö (STM) | Turun yliopisto | työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) |  Vates-säätiön Keko-hanke | Yhteismaa

Päivitetty 08.05.2019, Kello 15.18, Irina Nori.