Tietoiskut ja työpajat

 

Teema: Kaikki mukaan

Mitä osallisuus tarkoittaa ja miten sen merkitys on muuttunut? Mitä lisäarvoa osallistaminen tuo yhteisölle ja asukkaille? Pohjanmaalla kehitetään uusia tapoja kansalaisvaikuttamiseen. Julkinen-, kolmas sekä yksityinen sektori haluavat tarjota asukkaille sujuvia kanavia vuorovaikutukseen ja vaikuttamiseen päättäjien ja työntekijöiden kanssa. Pohdimme myös sitä, miten kunnat voivat kannustaa asukkaita tempausten ja tapahtumien järjestämiseen.

Tietoiskut

Osallisuusohjelman ytimessä – case: Vaasa

Suvi Aho | Vaasan kaupunki
(suomeksi, materiaali suomeksi/ruotsiksi)

Miten normityöskentely voi lisätä osallisuutta?

Virve Savoila ja Maria Normann | Ekvalita
(ruotsiksi, materiaali ruotsiksi/suomeksi)

Normit ovat kirjoittamattomia sääntöjä, joihin meidän on suhteutettava toimintaamme ja jotka jakavat valtaa ihmisten välillä. Tekemällä rajoittavia normeja näkyväksi ja murtamalla niitä voimme luoda edellytyksiä kaikkien ihmisten osallisuudelle yhteiskunnan joka tasolla. Tervetuloa osallistumaan ja inspiroitumaan työstä, jota Ekvalita on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt normiluovuuden parissa.

Työpajat

Alueelliset ja paikalliset osallisuusrakenteet

Asukas- ja järjestöosallisuuden kehittämispaja

Irina Nori ja Ritva Mertaniemi| Pohjanmaan liitto & Pia Söderholm ja Jussi Koiranen| Pohjanmaan Yhdistykset (POHY)
(suomeksi/ruotsiksi)

Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on toimivan demokratian perusedellytys. Miten Pohjanmaalla turvataan kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet? Millainen on Pohjanmaan järjestörakenne tulevaisuudessa?

Työpajassa työstetään aiemmissa kyselyissä ja osallisuustyöpajoissa kerättyä tietoa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välisestä yhteistyöstä. Työpajan tavoitteena on yhdessä jatkojalostaa kerättyä tietoa konkreettisiksi toimenpiteiksi. Työpajan osallistujiksi toivotaan erityisesti järjestö- ja yhdistystoimijoita sekä julkisen sektorin henkilöstöä, luottamushenkilöitä sekä vaikuttamistoimielinten jäseniä.

logo ympyra oranssi

 

 

 

 

 

Teema: Asiakkaat uudistajina

Asiakkaat ovat käyttämiensä palveluiden parhaita asiantuntijoita. Miten asiakkaan tarpeet ja palvelun tuottajan tarjonta saadaan kohtaamaan? Millaisin keinoin osallistetaan ja kehitetään palveluita? Saavutetaanko palvelumuotoilulla parempi asiakaskokemus ja laatu? Osallisuusareenalla puhumme asiakkaiden merkityksestä palveluiden kehittämisessä ja tutustumme palvelumuotoiluun.

Tietoiskut

Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi?                

Milla Mäkinen, muutosmuotoilupäällikkö | Kukunori
(suomeksi, materiaali suomeksi/ruotsiksi)

Mitä yhteistä on aidolla osallisuudella ja muotoiluajattelulla? Tule kuulemaan, mitä "Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille"- kirjan kirjoittajalla, muutosmuotoilija Milla Mäkisellä, on tästä sanottavaa. Milla antaa sinulle kymmenen vinkkiä, joiden avulla pystyt asettamaan palvelumuotoiluajattelijan linssit silmille ja kehittämään omaa toimintaasi entistä osallistavammaksi!

Osallisuudesta suomalaista terveydenhuoltoa kehitettäessä – Miten potilaiden ja kansalaisten ääni kuuluu kansallista palveluvalikoimaa luotaessa?

Sari Koskinen | Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto – PALKO, sosiaali- ja terveysministeriö 
(suomeksi, materiaali suomeksi/ruotsiksi)

Työpajat

(Palvelu)muotoiluajatellen kohti parempaa toimintaa?

Milla Mäkinen | Kukunori
(suomeksi, materiaali suomeksi/ruotsiksi)

Aito osallisuus, kuulemien ja ihmiskeskeisyys ovat muotoiluajattelun perusperiaatteita. Tule työstämään omia palveluitasi, prosessejasi tai muuten vain pohtimaan, mitä annettavaa palvelumuotoilun taustalla olevalla muotoiluajattelulla voisi olla oman työsi osallisuuden kehittämiselle! Testaamme työpajassa myös uuden uutukaisia, Kukunori ry:n kehittämiä, muutosmuotoilun työkaluja, joiden avulla voit kehittää kuulemisen paikkoja omassa toiminnassasi. Työpajan vetää muutosmuotoilija Milla Mäkinen, joka on myös kirjan "Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille" ja blogin Palvelumuotoilua – Ajatuksia järjestömaailmaan (https://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/) kirjoittaja. 

Asukas tekee kylän

SÖU - Svenska Österbottens Ungdomsförbund
(ruotsiksi, materiaali ruotsiksi/suomeksi)

Toiminnan kehittäminen, verkostoituminen ja tasavertaisuus – Miten yhdistykset osallistuvat maaseudun kehittämiseen?

Konkreettisia esimerkkejä SÖU:n Bygdegården -projektista, jossa on työskennelty näistä lähtökohdista erilaisissa työryhmissä.  

logo ympyra sininen

 

 

 

 

 

Teema: Osallisena työelämässä

Sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Työ auttaa myös pitämään kiinni arjessa, lisää tunnetta omasta merkityksestä ja tarjoaa sosiaalisia suhteita. Miten mahdollisimman monella olisi mahdollisuus työhön ja työllistymiseen eri keinoin? Osallisuusareenalla käsitellään työn ja osallisuuden suhdetta.

Tietoiskut

Paikka auki – edistetään nuorten ja osatyökykyisten työllistymistä

ohjelmapäällikkö Marjoriitta Tervonen ja tutkija Hans Mäntylä, Nuorten Ystävät ry
(suomeksi/ruotsiksi)

Paikka auki on STM:n avustusohjelma vuosille 2018–2021. Sen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea työntekijän palkkaamiseen täysimääräistä avustusta, joka kattaa kaikki palkkakulut vuoden määräaikaisesta työsuhteesta. Ohjelman kautta hakuun tulleita työpaikkoja voivat hakea työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset sekä osatyökykyiset (ilman ikärajausta). www.paikka-auki.fi, some: @paikkaauki 

Työllisyyden edistäminen järjestölähtöisen auttamistyön keinoin

toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
(suomeksi, materiaali suomeksi/ruotsiksi)

Miten järjestölähtöisessä auttamistyössä voidaan madaltaa kynnystä työnhakijan ja työnantajan välillä? Tietoiskussa esitellään ja keskustellaan toimintamalleista, joita palveluntuottajayhdistys on käyttänyt toiminnassaan, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaiden työelämätaitoja ja -osallisuutta. Tiedon vaihtaminen, portaittainen eteneminen, tuen antaminen ja yksilöllinen sekä huolellinen suunnittelu edistävät sosiaalihuollon asiakkaiden työllistymistä.

Työpajat

Muuttavatko kasvupalvelut järjestöjen työllistymisen edistämisen käytäntöjä?

ylijohtaja Marja-Riitta Vest, Pohjanmaan ELY-keskus
(suomeksi/ruotsiksi)

Kasvupalvelut ja koko työllisyydenhoito on muutoksen pyörteissä. Mitä tämä tarkoittaa työllistymistä edistävien järjestöjen ja asiakkaan näkökulmasta?

Yhdistykset työllistymisen tukijoina Pohjois-Karjalassa

projektipäällikkö Johanna Seppänen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
(suomeksi)

Pohjois-Karjalassa yhdistysten työllisyystoimintaa tuetaan monella eri tasolla: pienten yhdistysten työllistämistoiminnalle on luotu tukipalveluja, uusia yhdistyksiä valmennetaan ryhtymään palveluntuottajiksi kasvupalvelumarkkinoille ja yhdistykset osallistuvat maakunnan työllisyyspalveluiden kehittämiseen eri verkostojen kautta.

Järjestöt työllistäjänä ja työllistymisen tukijoina

kehittämispäällikkö Kaija Ray, Vates-säätiö sr
(suomeksi/ruotsiksi)

Esitys antaa kokonaiskuvan kolmannen sektorin työllisyystoimijoiden toiminnasta, haasteista ja ratkaisuista työllisyyden edistämiseksi. Siinä kootaan yhteen sekä ajankohtaisia että pitkäkestoisia muutoksia ja tulevaisuuden haasteita.

Työllistämismalli Pohjanmaalta: Vaasan Setlementti

projektipäällikkö Sirpa Myllyniemi ja vastaava ohjaaja Miia Kivimäki, URA-palvelut, Vaasan Setlementtiyhdistys ry
(suomeksi, materiaali suomeksi/ruotsiksi)

Vaasan Setlementtiyhdistyksessä on tehty työllistämistyötä jo yli 15 vuotta. Projektit ovat seuranneet toisiaan, ja menestyksen perusteena on ollut koko ajan hyvä yhteistyö TE-toimiston, kaupungin ja työnantajaverkoston kanssa. Työnhakijoiden palvelut ovat vuodesta 2017 lähtien laajentuneet kattamaan myös ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan.

logo ympyra oranssi

Teema: Digitaalinen arki

DIGI-minimessut

Minimessujen avaus: Digitalisaation mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Elina Eerola, Sitra
(suomeksi, materiaali suomeksi/ruotsiksi)

DIGI-Soteuttamo – työpaja 

Marjo Nordström ja Pirjo Wadén | Vaasan kaupunki, Henkilökohtaisen budjetin kokeilu ja kaupungin digitaalisten palveluiden kehittäminen

Mirva Gullman ja Jessica Fagerström | Pohjanmaan liitto, Digitukipilotti

(suomeksi/ruotsiksi)

Digi-Soteuttamon ohjelma

Näytteilleasettajat

@geing Online Åbo Akademi | ALVAR-palvelu Ikäkeskus | Vaasan kotihoidon vuorovaikutteiset digitaaliset etäkotikäynnit | ContactCenter-toimintamalli | Geritrim ja Uudenkaarlepyyn sairaskoti - toimintakyvyn mittaukset | Kelan sähköiset palvelut | Omaolo - digitaalinen itsearviointi | Ikäteknologiakeskuksen Konstikoppa | Äly-rollaattori VAMK | Pepper-robotti ja robottikissa Åbo Akademi | ICT-tuki ja valmennus | Lääkäripalvelut etänä sairaanhoitajan tukena - InMedi

Ekvalita AB | Novia | Pohjanmaan liitto | Pohjanmaan Yhdistykset | Pohjanmaan Syöpäyhdistys | SITRA | Vaasan kaupunki | VAMK

Päivitetty 15.03.2019, Kello 15.02, Irina Nori.