Personal

De anställda övergår till den nya arbetsgivaren som gamla arbetstagare enligt principer för överlåtelse av rörelse. I Österbotten gäller övergången ca 9 000 anställda och i hela landet ca 220 000 anställda. Största delen av personalen övergår till landskapet eller landskapets affärsverk. En del av personalen övergår till ett bolag för personal- och ekonomiförvaltning eller ett bolag för stödfunktioner. Landskapet och kommunerna i området äger bolagen tillsammans.

De nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen är i kraft till avtalsperiodens slut De anställdas rättigheter och skyldigheter ändras inte. Samordningen av personalens löner i det nya landskapet bereds i en av de riksomfattande beredningsgrupperna. Visstidsanställda övergår också till den nya arbetsgivaren för den kvarstående anställningen.

Målet med beredningen av personalärenden

Målet för beredningen av personalärenden är att det nya Österbotten ska vara ett bra ställe att jobba på. Det innebär följande principer: 

 -         Vi arbetar för att nya Österbotten ska vara ett bra ställe att jobba på!

-         Vi vill att vi har ett tydligt, gemensamt mål och att alla känner sig viktiga och delaktiga.

-         Vi vill att vår personal är kunnig och mår bra.                                                      

-         Vi bygger upp en organisation där personalen kan påverka och utvecklas i sitt yrke.

-         Landskapet stöttar utveckling i yrket. Våra anställda har en hög kompetensnivå.

-         Vi vill skapa en organisationskultur som präglas av öppenhet och delaktighet.

-         Information når ut och är lättillgänglig.

-         Vårt mål är att arbeta tillsammans i dialog så att de anställda har en verklig möjlighet att vara med och diskutera och vidareutveckla verksamheten.

-         Vi har en positiv och trygg arbetskultur som bygger på rättvist och likvärdigt ledarskap.

-         Den fysiska arbetsmiljön och arbetsredskapen är ändamålsenliga och gör det möjligt att göra ett bra jobb.

-         Vi är en dynamisk och utvecklingsinriktad organisation där digitalisering och tekniska framsteg gör det möjligt att arbeta över yrkesgränserna och utveckla våra arbetssätt.

-         Vi ser behov av förändringar som en möjlighet.

Välmående, engagerade och kunniga medarbetare är grundförutsättningen för att bygga upp det nya landskapet och lyckas med förändringen. 

 

Personalinfomöten

Personalinfomöten finns på Youtube på kanalen Ditt Österbotten - Sinun Pohjanmaasi

 

 

personer som jobbar på organisationer som flyttas över till landskapet

 

Anställd i det nya landskapet

I den här serien bekantar vi oss med det nya landskapets uppgifter och kommande personal.

Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.