14.01.2019
Arbete är den bästa integrationen!

Visste du att arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) har en viktig roll i integrationen av invandrare? Arbetsfördelningen i förhållande till kommunerna är sådan att TE-byrån bär huvudansvaret för integrationen av arbetslösa invandrare. I Österbotten finns det fler invandrare än i hela landet i genomsnitt, så för Anita Sahlström och Jari Isohella samt de övriga sakkunniga inom integrationsärenden vid Österbottens TE-byrå är arbetsmängden stor.

Integrationsprocessen inleds så att man gör en grundlig inledande kartläggning av kundens situation. Därefter arbetar en integrationssakkunnig tillsammans med kunden ut en integrationsplan, enligt vilken han/hon framskrider mot det slutliga målet som är sysselsättning. Integrationsplanen följs upp regelbundet och kontrolleras alltid vid behov. TE-byråns integrationssakkunniga fungerar i tätt samarbete med utbildare och kommunernas representanter.

20190114 TE toimisto koto 2 2

Integrationstiden är vanligen ca tre år. Under den tiden borde invandraren lära sig finska eller/och svenska och få övriga färdigheter, så att han/hon skulle kunna arbeta i det finländska arbetslivet. Invandrarna är en mycket heterogen grupp i många avseenden. Några har en hög utbildning och till exempel goda kunskaper i engelska, medan andra börjar med studier i läs- och skrivfärdigheter.

TE-byråns kunder med invandrarbakgrund har flera olika språk som modersmål, så även om de integrationssakkunniga är språkkunniga, används ofta även tolkar, speciellt i början av integrationen.

– Arabiska, somaliska, dari (persiska), swahili, tigrinja, franska och kurdiska är de språk som invandrarna i Vasa använder mest just nu, berättar Jari Isohella.

20190114 TE toimisto koto 3 2

Invandrarna i landskapet Österbotten har högre sysselsättningsgrad än i hela landet i genomsnitt. Trots detta är arbetslöshetsgraden bland invandrarna även hos oss beaktansvärt hög jämfört med ursprungsbefolkningen (15,7 % kontra 5,8 % i oktober 2018). En hög utbildning är inte heller alltid någon garanti för att en invandrare lätt skulle hitta arbete. Ofta behövs komplettering av examen och förstås studier i de inhemska språken. Många gånger måste invandraren även därefter nöja sig med arbetsuppgifter som är avsevärt mera anspråkslösa och inte motsvarar hans/hennes utbildning och kompetens. Till och med en invandrare med doktorsexamen inom teknik kan vara utan arbete inom sin egen bransch trots tiotals jobbansökningar, även om arbetsgivarna i Österbotten rapporterar om brist på arbetskraft speciellt inom de tekniska branscherna.

– Vi vill uppmana arbetsgivare att rekrytera även arbetssökande med invandrarbakgrund, även om deras språkkunskaper i finska eller svenska inte skulle vara fullständiga. Ofta ersätter invandrarens starka vilja att börja arbeta eventuella brister i språkkunskaperna. Arbetet är den bästa integrationen, konstaterar Anita Sahlström.

Gå till "Personal"
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.