06.11.2018
Hopp om att reformen ska förkorta vårdkedjorna

År 2017 genomförde man cirka 9 200 operationer på Vasa centralsjukhus. Fortfarande genomförs merparten av operationerna dagkirurgiskt, vilket betyder att patienten får åka hem samma dag. Operationer görs inom elva specialiteter. De vanligaste operationerna är höft- och knäprotesoperationer, tarmoperationer, urologiska och gynekologiska operationer samt tonsilloperationer på barn.

Operations- och anestesiavdelningens koordinerande avdelningsskötare Terhi Venäläinen planerar verksamheten och ekonomin tillsammans med överläkarna för de olika specialiteterna:

– Överläkarna bestämmer operationsantalen och åtgärdstyperna, och vi producerar de här tjänsterna. Alltså sköter om de kringliggande omständigheterna som är förknippade med operationsverksamheten, dvs. står för personal, lokaler, resurser och förnödenheter som behövs vid dessa operationer, berättar Venäläinen.

Den dagkirurgiska enhetens avdelningsskötare Helinä Ahonen igen ansvarar för den dagliga verksamheten på sin enhet:

– Jag ansvarar för att personalen kan upprätthålla sin kompetens, men också för introduktionen av personalen och att den dagliga verksamheten i övrigt löper smidigt. Jag ser till att det finns personal på de platser där den behövs och att arbetet löper tryggt och säkert.

Avdelningsskötare Minna Nurmikoski ansvarar för att de dagliga resurserna på operations- och anestesiavdelningen blir rätt fördelade.

– Vi samarbetar över gränserna för att säkerställa att det alltid finns nödvändig personal runtom patienten och för att verksamheten genomförs säkert. Dessutom arbetar jag som förman på den preoperativa polikliniken, som även inrymmer en smärtpoliklinik.

Airi Ylkänen arbetar som avdelningsskötare för anestesivården och uppvakningen.

– Hälften av min arbetstid går åt till att samordna den dagliga operationsverksamheten i den stora operationssalen.

  leikkaustoiminta julkaisematon

De fyra avdelningsskötarna säger att man redan nu samarbetar med de övriga aktörerna i landskapet.

– Vårdkedjorna har förkortats, samtidigt som samarbetet har fördjupats i och med att vi närmat oss de olika aktörerna i området. På dagkirurgin har man börjat med tandsaneringar som utförs i samarbete med tandläkare från hälsovårdscentraler och vår personal, berättar Venäläinen.

Landskapsreformen kryper så småningom in i vardagen, konstaterar de fyra skötarna.

– Det är bra att en del av verksamheten centraliseras. Det gör verksamheten kostnadseffektivare.

Mitt uppe i förmansarbetet saknar de dock precisare information om reformen och hur den anknyter till den egna organisationen. Venäläinen, Ahonen, Nurmikoski och Ylkänen hoppas att personalen ska ges tydlig information om tidtabeller och viktiga beslut.

– Då det fattas beslut så skulle det vara bra att konkret få veta vad besluten innebär, hälsar man från centralsjukhusets operationsenheter.

Gå till "Personal"
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.