06.03.2018
Hygienskötarna arbetar för patientsäkerheten i landskapet

Anställd i det nya landskapet

I den här serien bekantar vi oss med det nya landskapets uppgifter och kommande personal. Marja Leppälä och Elina Välivainio är hygienskötare på Vasa centralsjukhus, och deras arbetsfält omfattar nu hela landskapet.

– Vi arbetar med många varierande uppgifter som är förknippade med hygien. Våra kunder består av andra vårdanställda och yrkespersoner som behöver handledning om resistenta bakterier, epidemier eller besvärliga infektioner, säger Marja Leppälä.

– Vi kan bland annat berätta om användningen av skyddskläder och handdesinfektionsmedel eller om handhygien överlag. Våra kunder består av de vårdinrättningar som finns i hela sjukvårdsdistriktet: dvs. centralsjukhuset, närsjukhusen, hälsovårdscentralerna och socialvården, kompletterar Elina Välivainio.

För tillfället har centralsjukhuset två hygienskötare och en infektionsläkare. En tredje hygienskötare ska rekryteras i vår, vilket kommer att lätta på Leppäläs och Välivainios arbete. Hygienskötarna och infektionsläkaren går alltid ut med infektionsinformation till sjukvårdsdistriktet och övriga samarbetsparter i det tredje numret av Patientsäkerhetsmeddelandet.

hygieniahoitajat uutiskirje pieni Marja Leppälä och Elina Välivainio

Den nya lagen om smittsamma sjukdomar fördjupar samarbetet med socialvården

Hygienskötarna säger att den nya lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter att också aktörer inom socialvården exempelvis ska ha hygienplaner. Stöd i frågor som t.ex. berör dylika hygienplaner kan fås av centralsjukhusets hygienskötare.

– Dessutom för vi statistik om förekomsten av infektioner, men vi ansvarar även för förberedande åtgärder som vidtas inför eventuella pandemier. Under den senaste tiden har vi samarbetat tätt med THL i frågor som berör kikhosta, berättar hygienskötarna.

Arbetsfältet i det nya landskapet blir inte mindre

Varken Leppälä eller Välivainio säger sig vara väldigt insatta i landskapsreformen, och att det därför ännu är svårt att säga vad det eventuella utbytet kommer att bli.

– Det enda säkra är att arbetsfältet inte kommer att minska i och med reformen. Antalet multiresistenta mikrober ökar hela tiden, livet blir mera globalt, människor reser, invandringen ökar, Noroviruset rasar och influensan återkommer varje år. Det är något som kommer att sysselsätta oss allt mer, tror Välivainio.

Hygienskötarna hoppas att man redan i planeringsskedet av det nya landskapet ska involvera sakkunniga i planeringen:

– De framtida resurserna stämmer till eftertanke. Det finns bara en infektionsläkare i hela distriktet. Då man planerar den framtida verksamheten, men framförallt om man funderar på att öka arbetsmängden inom hygienområdet, så borde man redan i planeringsskedet ta kontakt med de personer som arbetar med dessa frågor.

 

Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i Österbottens kustregion. I sin nuvarande form har samkommunen, som upprätthålls av 13 medlemskommuner, fungerat sedan år 1991. Administrativt upprätthåller sjukvårdsdistriktet ett sjukhus, nämligen Vasa centralsjukhus, som bedriver verksamhet i Kristinestad och Vasa. Sjukhuset erbjuder tjänster inom ett stort antal specialiteter som assisteras av många olika serviceenheter. Vasa centralsjukhus har cirka 2200 anställda som arbetar inom vården och i branscher som stöder vården.

 

 

Gå till "Personal"
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.