08.10.2018
Önskemålet är ett smidigt samarbete mellan primärvården och specialsjukvården

Hälsovårdare Suvi Ylikojola, primärskötare Sari Silmu och Anja Vakkala-Ylinen, specialist i allmänmedicin, har hand om kommuninvånarnas hälsa på Kyrkoesplanadens hälsostation vid Vasa stad. I sitt arbete ger de högklassig och mångsidig hälsovård till såväl ung som gammal.

‒ Jag tar emot de klienter som kommer till Kyrkoesplanadens hälsostation och svarar i telefon. När jag diskuterar med klienterna gör jag samtidigt en bedömning av vårdbehovet och fattar beslut om fortsatt vård, berättar Sari Silmu om sitt arbete.

Högklassig vård för alla

Suvi Ylikojola fungerar både i rollen som sjukskötare och som hälsovårdare, allt efter behov. Klienterna är invånare i alla åldrar, såväl små som stora.

‒ Under en del av min arbetstid är jag på akutmottagningen, dit många slags klienter kan komma av olika orsaker. Vi fungerar som ett skötare‒läkare-arbetspar bland annat för blodtryckspatienter och personer som lider av minnessjukdomar. Jag går i par med läkaren Anja Vakkala-Ylinen. Vi har ett nära samarbete och tar hand om patienterna enligt deras vårdbehov. Tillsammans gör vi även ingrepp, t.ex. borttagning av födelsemärken, säger Ylikojola.

Ylinen-Vakkala är ansvarig läkare vid hälsostationen. Hon koordinerar läkarnas uppgifter så att deras mottagningstider räcker till för jour, basmottagning och åtgärder samt för rådgivningarna och skolorna. Hon samarbetar också mycket med de andra hälsostationernas läkare.

20181008 Sari Suvi Anja Johanna JussilaPrimärskötare Sari Silmu, hälsovårdare Suvi Ylikojola och Anja Vakkala-Ylinen, specialist i allmänmedicin, planerar tillsammans verksamheten vid Kyrkoesplanadens hälsostation.

 

Friktionsfritt samarbete inom special- och bassjukvården

Situationen för landskaps- och vårdreformen lever hela tiden, och den förändring som planeras är verkligen stor. Ändå förväntar man sig mycket av förändringen.

‒ Själv hoppas jag att man i vårdreformen beaktar hur stor betydelse förebyggande arbete har. Och så önskar jag att de digitala tjänsterna ska fungera, även tekniskt, säger Silmu med tanke på reformen.

Valfriheten upplevs som en bra förändring, men man funderar på hur den kommer att fungera.

‒ Jag hoppas att valfriheten fungerar så som den är planerad. Ändå frågar jag mig: Fungerar den verkligen? säger Ylikojola.

Vakkala-Ylinen önskar att valfriheten ska kunna erbjuda högklassig vård jämlikt till alla invånare enligt enhetliga vårdkriterier.

‒ Tjänsterna och hälsovården borde planeras så förnuftigt och kostnadseffektivt som möjligt. Förhållandet mellan pris och kvalitet bör vara i sin ordning. Ett friktionsfritt samarbete mellan primärvården och specialsjukvården är verkligen viktigt, säger Vakkala-Ylinen om sina tankar för framtiden.

Inom kommunerna har man i årtionden på ett förtjänstfullt sätt skött mödra- och barnrådgivningsverksamheten och skolhälsovården. Privata företag som producerar hälsovårdstjänster har inte erbjudit denna service. Vasa hälsocentral fungerar även som undervisningshälsocentral för läkare och sjukskötare. I och med landskaps- och vårdreformen håller situationen så småningom på att ändras.

 

Text och bild: Johanna Jussila

Gå till "Personal"
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.