08.05.2018
Räddningsverket i reformen

Anställd i det nya landskapet

I den här serien bekantar vi oss med det nya landskapets uppgifter och kommande personal. Vid landskapsreformen kommer brandstationerna i Jakobstad, Jakobstads FBK, Larsmo, Bosund, Kronoby, Nedervetil och Terjärv att flyttas över till Österbottens landskap från nuvarande Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk.


Det rör sig om en ordinarie brandstation (Jakobstad) och sex stycken avtalsbrandkårer samt ett antal befäl samt redskapsskötare och kanslist, inga är ännu namngivna.

Vi har ett kunnigt och bra arbetsteam med många olika färdigheter.
I Jakobstad arbetar 4 skiften som bildas av en förman och fem brandmän per skifte (sammanlagt 24 tjänster) I Jakobstad arbetar också sammanlagt 21 förstavårdare som bemannar ambulanserna som finns på brandstationen i Jakobstad. Där finns två stycken vårdnivåambulanser som verkar dygnet runt samt en grundnivåambulans som är i bruk varje dag kl. 7-15. Inom avtalsbrandkårerna som flyttar över arbetar sammanlagt 110 avtalsbrandkårister samt 43 stycken som är med i understödsgrupper.

ensihoitajatPå bilden förstavårdarna Daniel Holmstedt och Henrik Mård.
Båda två arbetar på ambulansen i Jakobstad. 

På brandstationerna är vanliga uppdrag räddningsuppdrag, släckning av bränder, bilolyckor, automatalarm mm. När man inte är på utryckningar så jobbar man på brandstationerna med underhåll av material samt övningar för att upprätthålla kunskaper samt att föra ut säkerhetsinformation till invånarna i samhället. På förstavårdssidan sköter ambulanserna förstås om alla alarm som inkommer där människor behöver akut sjukvård.

Samarbete förekommer redan mellan alla enheterna som flyttas över till Österbotten. Stationerna i Larsmo och Jakobstad har ett mera naturligt samarbete från förut eftersom de geografiskt ligger nära varandra medan stationerna i Kronoby, Nedervetil och Terjärv på grund av samma orsak från förut har ett tätt samarbete med ordinarie stationen i Karleby. Alla avtalsbrandkårerna som flyttas över i samband med landskapsreformen har samma stationsmästare, Malin Åminne.

 

redskapsskotareRedskapsskötare Thomas Ljungberg installerar
en backningskamera i släckningsbilen i Kronoby. 

Landskapsreformen märks inte mycket i det dagliga arbetet på brandstationerna eftersom allt känns ganska öppet ännu och ingen riktigt vet hur det kommer att bli. Många funderingar finns men det finns ännu inte många svar, däremot påverkar det inte arbetet eftersom vårt arbete ändå ska utföras oberoende av vilket landskap man hör till. När allt är klart blir allt säkert klarare och det tar säkert en stund före allt hittar sin plats, men som sagt arbetets art ändrar ju inte, de alarm som kommer in ska skötas och kunskaperna ska upprätthållas.

 

avtalsbrankarPå bilden övar Larsmo avtalsbrandkår återupplivning vid Jakobstads
brandstation. Förstavårdare Martin Byggmästar fungerar som övningsdragare. Fr.vänster: Gruppledare Håkan Wargh, Förstavårdare Martin Byggmästar, yngre släckningsman Kevin Liljekvist, äldre släckningsman Lucas Eklund, praktikant Benjamin Haglund.

 

Artikeln skriven av;
Malin Åminne stationsmästare, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk.

Gå till "Personal"
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.