08.02.2019
Talent Coastline fick en bra start

Invandring och internationella experters rörlighet har en allt större näringslivspolitisk betydelse och inverkan på Finlands konkurrenskraft. Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags tillväxt och internationalisering och Finland konkurrerar om de bästa talangerna med resten av världen.

20190208 TC 5Paneldiskussion på Talent Coastline kick-off

 

Vid sidan av ett större behov av kompetent arbetskraft behöver företag även specialkompetens som inte finns i Finland. En tillväxtfrämjande invandring av toppexperter ger också Finland en bredare innovations- och kompetensbas samt bidrar till att internationella investeringar och experter fås till Finland.  Detta i sin tur främjar tillkomsten av nya arbetstillfällen samt finländska företags och läroinrättningars internationalisering. För att nå detta mål behöver Finland en förvaltningsgränsöverskridande och tillväxtfrämjande strategisk syn på invandring och åtgärder för att rekrytera, locka till sig och hålla kvar internationella experter samt för att främja arbetskraftsinvandring. Statsminister Juha Sipiläs regering beslutade vid halvtidsöversynen av regeringsprogrammet år 2017 att starta ett tvärsektoriellt och för hela statsrådet gemensamt åtgärdsprogram vid namn Talent Boost – Tillväxt genom internationella talanger.

 

Talent Coastline verkar i Österbotten

Den 1.1.2019 startade Talent Coastline, ett pilotprojekt för tillväxttjänster, vid NTM-centralen i Österbotten. Talent Coastline arbetar med att genomföra åtgärderna i statsrådets gemensamma Talent Boost-program särskilt i Österbotten och Mellersta Österbotten. Målet är att öka regionens kompetensbas, stärka de regionala, riksomfattande och internationella nätverken och ta fram nya perspektiv på organisationernas verksamhetskultur. För verksamheten svarar Österbottens NTM-centrals Talent Coastline-chef Francesca Cucinotta i ett nära samarbete med EURES-sakkunniga. De har stöd av regionens högskolor, kommuner och näringslivsorganisationer och av ett nätverk av frivilligorganisationer som arbetar för att kulturell mångfald ska vara en framgångsfaktor i arbetslivet. Till stöd för Talent Coastline-projektets nätverksbaserade verksamhet utvecklas digitala tjänster.

20190208 TCMarja-Riitta Vest och Francesca Cucinotta från NTM-centralen i Österbotten 

 

Evenemangen gav fart åt åtgärderna och stöd för verksamheten

På Talent Coastline Kick Off-evenemangen som NTM-centralen i Österbotten och Viexpo stod värd för (Vasa, Karleby) fördjupade vi oss i Talent Boost-åtgärdsprogrammets målsättning. På evenemangen diskuterade representanter för olika företag och organisationer bl.a. om hurdan arbetskraft som behövs just nu, om utbildningen i Österbotten motsvarar efterfrågan och om experter, tjänster och näringslivets behov möts i regionen. Utöver det funderade vi tillsammans på hur vi framöver ska gå till väga för att Finland ska vara världens bästa plats för talangfulla människor och särskilt hur Österbotten och Finland borde marknadsföras internationellt. På evenemangen talade bl.a. Laura Lindeman från arbets- och näringsministeriet och Reijo Kangas från Business Finland. I Vasa deltog dessutom ett flertal internationella studerande och de hade intressanta synpunkter på sysselsättningen. Det gemensamma budskapet var att Finland nu behöver handlingar i stället för ord.

I Österbotten fortsätter Österbottens NTM-centrals Talent Coastline-chef Francesca Cucinotta arbetet med åtgärderna tillsammans med samarbetspartnerna. Talent Coastline är Österbottens Talent Hub!

20190208 TC 2Reijo Kangas, direktör, Business Finland

 

 

Gå till "Personal"
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.