Jämställdhetsgruppen

Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund har som mål att lyfta fram aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet. Jämställdhetsgruppen har funnits sedan år 1999, först hette den kvinnotemagruppen och från perioden 2011–2012 heter den Österbottens jämställdhetsgrupp. Ordförande för gruppen är Ann-Sofi Backgren.

Jämställdhetsgruppens sammansättning 2018-2020

Jämställdhetsgruppens verksamhetsplan 2019–2020

allas jobb kuva2

I Finland och Österbotten är utbildningen och arbetslivet kraftigt uppdelat enligt kön och etnisk bakgrund. Vad beror uppdelningen på och vad får den för följder? Hur påverkar fördelningen landskapets livskraft och tillgången på arbetskraft inom olika branscher? Hur kan vi tillsammans ändra på situationen?

Allas jobb - Rundabordsdiskussioner 2019 - 2020

Näringsliv 21.10.2019: Sammanfattning
Studiehandledare 11.11.2019: Sammanfattningen 
Kommunala beslutsfattare 14.1.2020 

Livskraftsseminariet Allas jobb 22.1.2020

Tid: 22.1.2019 kl. 12 - 16
Plats: Silveria (Krutkällarvägen 4, Vasa)

Seminariets program

Presentationer
Anders Fransén & Jenna Sederström 
Mika Witting (på finska)
Inkeri Tanhua (på finska)
Maria Udén 
Anne Lindell (på finska)
Mari Karjanlahti & Maarit Ojala  
Irina Nori

Europeisk deklaration om jämställdhet - En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Europeisk deklaration om jämställdhet
Dags för jämställdhet
Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhet
Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön (på finska)

Miniseminarium 16.5.2017: Kommuner och jämställdhet

Sinikka Mikola, Kommunförbundet (på finska)
Marjo Hannu-Jama, Vasa stad (på finska)
Leena Kaunisto, Vasa stad (på finska)

Uppdaterat 11.02.2020, klockan 10.48, Irina Nori.