Programarbete

Grunden för regionutvecklingen

Grundtanken bakom programarbetet är att Österbottens utvecklingsmöjligheter ska kunna identifieras och samlas till en gemensam syn i det regionala programmet. På så sätt kan de aktörer och organ som deltar i arbetet styra utvecklingen och utvecklingsfinansieringen i den överenskomna riktningen.

Landskapsstrategin är landskapets viktigaste planeringsdokument. Strategin innehåller målsättningar för utvecklingen på kort och lång sikt samt de mest centrala projekten och åtgärderna.

Uppdaterat 13.11.2018, klockan 14.04, Marie Sjölind.