22.06.2020
Älylaitteiden kehittäminen saamassa hankerahoitusta

Maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen Vaasan yliopiston viisi hankehakemusta ovat askeleen lähempänä EU-rahoituksen saamista. Lopulliset rahoituspäätökset tekee tavalliseen tapaan Pirkanmaan liitto.

E4IoT – Energy for IoT and Other Electrical Devices -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 128 711 euroa) ajaksi 1.9.2020–31.8.2022. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja esitellä energian keräämiseen ja varastointiin perustuvia energia-autonomisia ratkaisuja erilaisiin teollisuuden sovelluksiin. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö (SGFER) -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 128 514 euroa) ajaksi 1.10.2020–31.5.2022. Hankkeessa hankitaan älyverkkolaboratorioon mikroverkkojen tutkimus- ja testauslaitteistoja ja luodaan laboratoriolle palvelukonseptit. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö (SGFER) – investoinnit -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 64 400 euroa) ajaksi 1.10.2020–31.5.2022. Hankkeessa hankitaan älyverkkolaboratorioon mikroverkkojen tutkimus- ja testauslaitteistoja ja luodaan laboratoriolle palvelukonseptit. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

Tulevaisuuden varastonhallinta ja logistiikka saumattomalla tarkkuuspaikannuksella (TULEVA) -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 100 069 euroa) ajaksi 1.9.2020–31.8.2022. Hankkeen tavoitteena on kehittää tarkkuuspaikannuksen tulevaisuuden ratkaisuja varastonhallinnan ja älylogistiikan sovelluksiin sekä demonstroida saumattoman paikannuksen sovellus ja siihen liittyviä palveluita. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat.

Tulevaisuuden varastonhallinta ja logistiikka saumattomalla tarkkuuspaikannuksella (TULEVA) – investoinnit -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 7 000 euroa) ajaksi 1.9.2020–31.8.2022. Hankkeessa rakennetaan sisätilapaikannuksen testiympäristö Technobothniaan Vaasaan ja Framiin Seinäjoelle. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat.

eu flagga lippu

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.