Digituki

Digituki verkosto
 

Julkisten palvelujen digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Jotta mahdollisimman moni kansalainen saa mahdollisuuden sähköiseen asiointiin, on varmistettava, että eri kohderyhmille on tarjolla riittävästi tukea digitaalisten palveluiden käyttöön.

Digituki on sähköisen asioinnin, palvelun käytön ja laitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Tukeen kuuluu myös sähköiseen palveluun ja asiointiin ohjaaminen.

Digitukea kehitetään viiden maakunnan alueella syksystä 2018 alkaen. Yksi maakunnista on Pohjanmaa, jonne luodaan digituen tarpeeseen vastaava verkosto. Projekti on valtiovarainministeriön rahoittama ja se jatkuu 2019 loppuun saakka.

 Maakuntien digituen kehittämishankkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä Väestörekisterikeskuksen ja valtiovarainministeriön digitukitiimin kanssa. Tavoitteena on alueellisen kattavuuden, saatavuuden ja laadun varmistaminen. Digituen toimintamalli pohjautuu valtiovarainministeriön AUTA-hankkeeseen (2016 – 2017).

AUTA-hankkeessa kehitetty toimintamalliehdotus:

hanke koordinoi alueellista verkostoa ja osallistuu valtakunnalliseen työhön

 

Keskeistä piloteissa on maakunnallisen digituen toimijoiden verkoston käynnistäminen. Väestörekisterikeskus ja maakunnissa toimivat verkostot kehittävät yhteistyössä digituen rakenteita kuten koulutuksia ja menetelmiä, joiden avulla digitukea voidaan jatkossa toteuttaa

yhtenäisesti koko Suomen alueella.

Hankkeen kokemusten perusteella jatkokehitetään digituen toimintamallia siten, että eri toimijoiden (VRK, alueellinen toimija, digituen tuottajat) tehtävät ja vastuut ovat selkeitä ja toimivia. Hankkeiden tulosten ja kokemusten perusteella väestörekisterikeskus ja valtiovarainministeriö arvioivat alueellista kehittämis- ja koordinointiroolia.

Pohjanmaan maakunnan digitukhankkeen tavoitteet ovat:

1. Muodostaa maakunnallinen digituen verkosto, jonka toimijat ja organisaatiot sitoutuvat digituen tavoitteisiin (kirjastot, sote-palvelut, muut julkiset palvelu, järjestöt, yritykset).

2. Kehittää, testata, arvioida ja toteuttaa toimintamallia, jonka avulla tuotetaan digitukea Pohjanmaalla. Kehittämisessä sovelletaan AUTA-hankkeessa kehitettyä toimintamallia.

3. Kehittämishankkeen aikana Pohjanmaan maakunnassa tarjotaan digitukea kokeilumuotoisesti eri kohderyhmille.

 Aineistoja

Verkoston ohjelma 2019  

6.2.2019 verkoston tapaaminen

26.3.2019 verkoston tapaaminen 

21.5.2019 verkoston tapaaminen

21.5.2019 asiakaslähtöisiä palveluita palvelumuotoillen

3.10.2019 verkoston tapaaminen 

#digituki #digitaltstöd #digikaikille 

hankkeen logo

Päivitetty 22.10.2019, Kello 14.07, Petra Fager.