Henkilökohtaisen budjetin kokeilu

iäkäs nainen pitää kissaa sylissään

 

Henkilökohtaista budjetointia osana iäkkäiden palveluja testataan Pohjanmaalla kokeiluhankeessa.  Kokeilussa ovat mukana Vaasan, Pietarsaaren ja Närpiön sosiaali- ja terveystoimet.

Pohjanmaan kokeilussa kohderyhminä ovat yli 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoitajat sekä kotona asuvat, monia eri palveluja tarvitsevat ikäihmiset.

Mitä henkilökohtainen budjetti tarkoittaa? Entä valinnanvapaus?

Henkilökohtainen budjetti on asiakkaan tarpeiden pohjalta määritelty rahasumma, jolla asiakas voi hankkia asiakassuunnitelmansa mukaisia palveluja.

– Kokeilu tuo näkyväksi sen, miten valinnanvapaus ja palveluseteli toimivat käytännössä osana soteuudistusta. Valinnanvapauden myötä asiakas voi itse valita palveluja kunnilta, yrityksiltä, yhdistyksiltä tai muilta hyväksytyiltä palvelusetelituottajilta. Näin asiakas voi uudella tavalla vaikuttaa palvelunsa sisältöön, kertoo projektipäällikkö Pirjo Wadén.

Kokeilun tarkoitus on luoda henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamalli sekä tuottaa materiaalia, joita voidaan hyödyntää jatkossa maakunnissa.

Edellytyksenä palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma

Henkilökohtaisen budjetin saaminen edellyttää, että asiakkaalle on tehty palvelutarpeen arviointi ja tarpeeseen perustuva asiakassuunnitelma. Näiden perusteella asiakkaalle määritellään henkilökohtainen budjetti, joka asiakkaalla on käytettävissään tarvitsemiensa palvelujen hankkimiseen.

– Asiakkaan tilille ei siirry rahaa, vaan henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset maksetaan suoraan palveluntuottajalle, Wadén selventää.

Kokeilulle rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjanmaan hankkeelle  yhteensä 1 200 000 euron valtionavustuksen. Lopullinen valtionavustuspäätös saatiin ministeriöltä 22.2.2018. Vaasan kaupunki on hankkeen hallinnointikunta.

 

 

 

 

Päivitetty 13.06.2019, Kello 13.17, Petra Fager.