Järjestö 2.0

hämähäkinverkko kauniissa valossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlan kunniaksi kolme uutta avustusohjelmaa. Näistä yksi on Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelma (2017 – 2020).

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnille tulee uudenlainen rooli ja maakunnista tulee kentälle uusi vahva toimija. Tämä rakenteellinen uudistus koskettaa koko järjestökenttää, ja erityisesti sosiaali- ja terveysyhdistyksiä.

 Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelmalla

  • vahvistetaan järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena
  • tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa

Järjestö 2.0-kokonaisuuteen kuuluu:

  • 17 maakunnallista hanketta
  •  Seitsemän digitalisaatiota tukevaa hanketta
  • Valtakunnallinen koordinaatiohanke (SOSTE)

 

Pohjanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Turvata järjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan tarjoajana
  2. Tukea järjestöjen tarjoamaa kokemustoimintaa ja sen käyttöönottoa ja hyödyntämistä kunnissa ja maakunnissa sekä koota kokemustietoa Pohjanmaan alueelta
  3. Selkeyttää järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin kentällä suhteessa kuntaan sekä maakuntaan
  4. Kehittää sote-toimintamalleja ja –yhteistyötä järjestöjen, Pohjanmaan maakunnan, kuntien, oppilaitosten sekä yksityisten sektorin kanssa
  5. Kehittää ja hyödyntää viestintä- ja tietotekniikan (ICT) antamia mahdollisuuksia järjestöjen ja muiden sote-toimijoiden yhteistyön ja toimintatapojen kehittämiseksi 

 

Lisää tietoa saa hankkeen kotisivuilta.

Pohjanmaan Järjestö 2.0 -hankkeella on myös työtila Innokylässä, jossa julkaistaan hankkeessa tuotettua materiaalia.

Päivitetty 20.11.2018, Kello 10.29, Petra Fager.