Lapsi ja perhe keskiössä

tyttö kantaa poikaa reppuselässä

Lapsi– ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsi- ja perhepalvelut kansallisen muutosohjelman avulla.

Muutosohjelmassa on neljä kehittämiskokonaisuutta:

    1. Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
    2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
    3. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
    4. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

 Muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pohjanmaan LAPE-tiimissä toimii muutosagentti Riku Niemistö sekä projektityöntekijät Ann Backman ja Terhi Korpi. Työtä tehdään koko Pohjanmaan alueella osana SOTE- ja maakuntauudistusta. Alla on kuvattu LAPE-työ Pohjanmaalla:

hanke jaetaan perhekeskuksen kehittämiseen ja erityispalveluiden kehittämiseen

 

Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen:

Eritys- ja vaativan tason palveluja kehitetään Pohjanmaan LAPE-hankkeessa. Tavoitteena on kehittää mm. palvelujen integraatiota, lastensuojelua ja asiakkaiden osallisuutta. Hankkeen toiminta on tarkemmin kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Tutustu myös hankesuunnitelmaan.

 

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen:

Perhekeskus  tarjoaa palveluja kaikenikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Se verkostoi perheiden saataville nykyisin hajallaan olevat palvelut toimivaksi ja yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi. 

 

Pohjanmaalla toimii maakunnallinen perhekeskus-työryhmä, jonka tehtävänä on mm. tehdä ehdotus perhekeskustoiminnan rakenteesta Pohjanmaalla sekä miettiä, mitä toimintamuotoja perhekeskus tulisi pitää sisällään.

Lue lisää perhekeskuksista

Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset lasten ja nuorten tukena:

Lapsi- ja perhepalvelujen uudistuksessa ylitetään tulevien maakuntien ja kuntien sekä hallinnonalojen rajat. Kuntiin jäävät varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, jotka tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia vahvistamalla rooliaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä kaverisuhteiden tukena. Opiskeluhuoltoon luodaan uusia toimintamalleja, jotta lapset ja nuoret saavat tulevaisuuden kunnissa ja maakunnissa oikea-aikaista ja tarpeenmukaista tukea.

Pohjanmaalla on nimetty varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos –työryhmä, jossa kehitetään sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökäytäntöjä sekä oppilashuoltoa. Työryhmä tuo myös hankkeen pilotteihin varhaiskasvatuksen ja koulun näkemystä.

Lue lisää kokonaisuudesta Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset lasten ja nuorten tukena

Toimintakulttuurin muutos:

Olennainen osa lapsi- ja perhepalvelujen uudistusta on uudenlaisen toimintakulttuurin omaksuminen kunnissa ja maakunnissa. Toimintakulttuuri hallinnossa ja päätöksenteossa uudistuu LAPE-muutosohjelmassa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi.

Pohjanmaalla pyritään edistämään toimintakulttuurin muutosta järjestämällä tilaisuuksia aiheesta ja tiedottamalla kansallisesta kehittämistyöstä ja sen tuotoksista. Osallisuuden edistäminen on sekä hankkeessa että muutosagentin työssä keskeistä.

Lue lisää kokonaisuudesta Toimintakulttuurin muutos

LAPE Pohjanmaan infokirjeessä ja Facebook-sivulla pääsee tutustumaan hankkeen ja muutosagentin ajankohtaiseen toimintaan.

 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke jatkuu 31.12.2018 saakka.

Seuraa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa sosiaalisessa mediassa:

Twitter: @THLlapemuutos

SlideShare: lapemuutos

Instagram: @lapemuutos

Youtube: LAPE-muutosohjelma

 #lapepohjanmaa #lapeösterbotten #lapemuutos #lapeförändring #kärkihanke #spetsprojekt #lape 

projektin logo

Päivitetty 18.02.2019, Kello 13.02, Petra Fager.