Kysymyksiä ja vastauksia

 

Miksi maakuntauudistus tehdään?

Maakuntauudistuksen tavoitteena on, että kansalaisilla ympäri maan olisi nykyistä tasa-arvoisempi asema palveluiden saatavuudessa. Kun tehtäviä siirretään kunnilta maakunnille, vältetään päällekkäistä työtä ja saavutetaan tasaisempi palveluiden sisältö ja laatu. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista. Uudistuksella pyritään myös saamaan julkisen sektorin kustannuksia kuriin. Myös valtiolta siirtyy tehtäviä maakuntiin. Kun maakunta järjestää tehtävät, on päätöksenteko paikallista.

Mitkä ovat uuden maakunnan tehtävät?

Uusi maakunta toimii monella eri sektorilla. Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä, elinkeinoista ja työllisyydestä (nk. kasvupalvelut), maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Pohjanmaalla tehtävissä huomioidaan kansainvälinen ulottuvuus. Lisäksi maakunnat vastaavat sille lain perusteella annettavista muista tehtävistä. 

Saanko sosiaali- ja terveyspalveluita edelleen omassa kunnassani?

Kyllä. Suuri osa sosiaali- ja terveyspalveluista on maakunnan liikelaitoksen palveluita. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan jokaisessa Pohjanmaan kunnassa olisi vähintään nk. perhe- ja hyvinvointikeskus. Siihen, miten Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan järjestää, vaikuttaa vielä keskeneräinen lainsäädäntö.  

Miten asukas voi vaikuttaa uudessa maakunnassa?

Asukas voi asettua ehdolle maakuntavaaleissa ja olla itse aktiivinen vaikuttaja Pohjanmaalla. Olet itse ehdolla tai et, voit tietenkin äänestää maakuntavaaleissa. Asukkaiden osallistumien on tärkeää uudelle maakunnalle. Pohjanmaalla valmistellaan osallistumissuunnitelmaa, jonka keinoin asukkaiden mielipide tulee esille muutenkin kuin vaaleissa. Asukkaalla on mahdollisuus tehdä aloitteita maakuntavaltuustolle. Maakunnalla on mahdollisuus järjestää neuvoa antavia kansanäänestyksiä. Maakuntaan valitaan myös nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä vähemmistökielen vaikuttamiselin.

Valmisteluvaiheessa voit lähettää palautteesi ja kysymyksesi valmistelijoille täällä

Kuka uudessa maakunnassa päättää?

Uudessa maakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Se päättää maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen. Maakuntakonsernia johtaa maakuntajohtaja. Maakuntavaalit järjestetään 28.10.2018. 

Montako asukasta Pohjanmaalla on?

Pohjanmaalla on n. 181 000 asukasta (toukokuu 2017). Koska Isokyrön kunta kuuluu maakuntauudistuksen jälkeen Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, on uuden Pohjanmaan maakunnan asukasluku n. 176 400 henkilöä. 

Saanko palvelua äidinkielelläni?

Uusi Pohjanmaan maakunta on kaksikielinen maakunta ja se otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on, että asukas saisi palvelun valintansa mukaan suomeksi tai ruotsiksi maakunnan kaikissa toiminnoissa.

Mikä on maakunnan enemmistökieli?

Pohjanmaan asukkaista 49,6 % on ruotsinkielisiä, n. 44,5 % suomenkielisiä ja 5,9 % puhuu äidinkielenään muuta kieltä. Pohjanmaa on Manner-Suomen ainut maakunta, jonka enemmistökieli on ruotsi. Pohjanmaalle perustetaan lakisääteinen vähemmistökielen vaikuttamiselin, mikä on suomenkielinen.


Mitkä kunnat kuuluvat Pohjanmaan maakuntaan?

 Maakuntauudistuksen jälkeen Isokytön kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaahan. Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat siten seuraavat kunnat: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarelepyy, Vasa ja Vöyri. 

 

Kysymyksiä henkilöstöltä

Mitä virka- ja työehtosopimusta maakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta sovelletaan?

Maakunnan henkilöstöön sovelletaan kunnallista viranhaltija, työ- sekä virkaehtosopimusta.

Miten palvelussuhteen ehdot poikkeavat valtion virka- ja työehtosopimuksesta?

Voit tutustua valtakunnallisen Henkilöstösiirrot valtiolta –työryhmän tekemään vertailuun

Olen kuullut puhuttavan 50 % säännöstä. mitä se tarkoittaa?

Henkilö siirtyy uuden maakunnan, sen liikelaitoksen tai yhtiön palvelukseen, jos hänen tehtävistään vähintään 50 % muodostuu maakunnalle siirrettävistä tehtävistä. Periaatetta noudatetaan sekä valtiolla työskenteleviin että kuntasektorilla työskenteleviin. Valtakunnallisen yleissäännön mukaan henkilö siirtyy siihen maakuntaan, jonka alueelle enemmistö työpainoksesta kohdistuu.

Mitä liikkeen luovutus tarkoittaa?

Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin toiminta kokonaisuudessaan siirretään uudelle omistajalle ja toiminta jatkuu. Tällöin siirtyvän henkilöstön työsuhteen ehdot pysyvät ennallaan ja eivät heikkene. Työ- ja virkaehtosopimuksen sopimuskauden päättymisen jälkeen siirrytään soveltamaan uutta työnantajaa sitovaa työ- ja virkaehtosopimusta. 

 

Lisää kysymyksiä? Lähetä ne täällä! 

Päivitetty 20.11.2018, Kello 10.40, Petra Fager.