Maakuntastrategia

Maakuntastrategia on maakunnan toiminnan tärkein asiakirja. Strategiassa määritellään maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Maakuntastrategiaa sisältää toimintaympäristön kuvauksen, vision ja strategiset linjaukset. Näiden pohjalta maakunnalle laaditaan palvelustrategia ja järjestämissuunnitelma maakunnan palveluille.  

strategia sisältää tavoitteet, vision ja linjaukset sekä palvelustrategian 

 

Kuinka strategia muodostuu?

Strategiatyötä tehdään yhteistyössä maakuntaan siirtyvien organisaatioiden, asukkaiden, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa.

Strategiatyö alkoi syksyllä 2017 asukkaille suunnatulla arvokyselyllä. Sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelijat keskustelivat asukkaiden kanssa palveluista vaikuttamisilloissa. Asukkaiden kuuntelemisen jälkeen toteutettiin laaja henkilöstökysely uuteen maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle. Keskeisenä aineistona on käytetty teema- ja työryhmien raportteja. Laajaa aineistoa on jatkotyöstetty erilaisissa asiantuntijaryhmissä.

Syksyllä 2018 uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden edustajat ovat kokoontuneet strategiatyöpajoihin. Talvella 2019 asukkaat saavat ottaa kantaa palveluiden laatuun ja tärkeyteen asukaskyselyssä.

Maakuntastrategian luonnoksen hyväksyy uuden maakunnan maakuntavaltuusto.

strategiaa valmistellaan yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa  

Materiaalia strategian valmistelusta

Johdon työpaja 1, 18.9.2018

Luonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi, kesä 2018

Henkilöstökyselyn tulokset, talvi 2018

Asukaskyselyn tulokset, syksy 2017

Päivitetty 03.12.2018, Kello 10.56, Petra Fager.