Väliaikaishallinto

Vastuu uuden maakunnan valmistelusta Pohjanmaalla siirtyi kevään ja kesän 2017 aikana väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on asettanut väliaikaisen valmistelutoimielimen, joka koostuu eri organisaatioiden viranhaltijoista. Virallisesti toimielin aloittaa toimintansa niitä koskevan lain tultua voimaan.

Tutustu elimen kokoonpanoon.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat aloittaneet työnsä. Toimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta. Se vastaa myös ensimmäisten maakuntavaalien valmistelusta. 

Teema- ja työryhmät

20180126 palvelukokonaisuuksien suunnittelu

Valmistelun tukena jatkavat maakunnan tehtäväkokonaisuuksiin paneutuvat teema- ja työryhmät. Ne ovat poikkihallinnollisia asiantuntijatyöryhmiä.

Tutustu teemaryhmien kokoonpanoon ja jatkotoimeksiantoon. Täältä löydät teemaryhmien ja alaryhmien yhteystiedot.

Hallinnolliset työryhmät

Maakunnan hallintoa suunnittelevat asiantuntijatiimit, puheenjohtajistot. Työssä auttavat työryhmät, joissa on edustajia maakunnan organisaatioista.
Valmistelukokonaisuudet ovat: talous, henkilöstö, ICT, toimitilat ja kiinteistöt, hankinnat sekä hallinto ja tukipalvelut.

Tutustu puheenjohtajistoihin
Tutustu työryhmien kokoonpanoon

 

Poliittinen ohjausryhmä

Poliittista näkemystä valmisteluun tuo ohjausryhmä. Paikkajako ohjausryhmässä pohjautuu edellisiin kuntavaaleihin siten, että 26 jäsenestä 14 edustaa RKP:tä. Toiseksi suurimmalla puolueella (SDP) on neljä paikkaa. Tutustu ryhmän kokoonpanoon.

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmän tarkoitus on vahvistaa henkilöstön mahdollisuuksia osallistua uudistuksen valmisteluun sekä varmistaa tiedonkulku. Pääsopijajärjestöt ja keskusjärjestöt ovat nimenneet jäsenensä ja varajäsenensä ryhmään. Ryhmän toiminta jatkuu kunnes maakuntauudistuksen lainsäädäntö astuu voimaan.

Täällä voit tutustua yhteistyöryhmän kokoonpanoon.

 

Yhteistyö jatkuu kuntien sekä muiden organisaatioiden kanssa.

20180925 poliittinen ohjausryhma kokoonpano.kuva

Päivitetty 17.10.2018, Kello 13.05, Caroline Lång .