Väliaikaishallinto

Väliainainen valmistelutoimielin on uuden maakunnan valmistelun keskeinen elin, joka on vastuussa siitä, että uudistus etenee tavoitteiden mukaisesti. Ryhmä koostuu eri organisaatioiden viranhaltijoista ja sen on asettanut maakuntahallitus. Valmistelutoimielimen työ alkaa virallisesti kun sitä koskeva lainsäädäntö astuu voimaan.

Tutustu elimen kokoonpanoon.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat aloittaneet työnsä. Toimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta. Se vastaa myös ensimmäisten maakuntavaalien valmistelusta. 

Teema- ja työryhmät

uudistusta suunnitellaan palvelukokonaisuuksittain

Valmistelun tukena jatkavat maakunnan tehtäväkokonaisuuksiin paneutuvat teema- ja työryhmät. Ne ovat poikkihallinnollisia asiantuntijatyöryhmiä.

Tutustu teemaryhmien kokoonpanoon ja jatkotoimeksiantoon. 

Hallinnolliset työryhmät

Maakunnan hallintoa suunnittelevat asiantuntijatiimit, puheenjohtajistot. Työssä auttavat työryhmät, joissa on edustajia maakunnan organisaatioista.
Valmistelukokonaisuudet ovat: talous, henkilöstö, ICT, toimitilat ja kiinteistöt, hankinnat sekä hallinto ja tukipalvelut.

Tutustu puheenjohtajistoihin
Tutustu työryhmien kokoonpanoon

 

Poliittinen ohjausryhmä

Poliittista näkemystä valmisteluun tuo ohjausryhmä. Paikkajako ohjausryhmässä pohjautuu edellisiin kuntavaaleihin siten, että 26 jäsenestä 14 edustaa RKP:tä. Toiseksi suurimmalla puolueella (SDP) on neljä paikkaa.

Tutustu ryhmän kokoonpanoon.

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmän tarkoitus on vahvistaa henkilöstön mahdollisuuksia osallistua uudistuksen valmisteluun sekä varmistaa tiedonkulku. Pääsopijajärjestöt ja keskusjärjestöt ovat nimenneet jäsenensä ja varajäsenensä ryhmään. Ryhmän toiminta jatkuu kunnes maakuntauudistuksen lainsäädäntö astuu voimaan.

Täällä voit tutustua yhteistyöryhmän kokoonpanoon.

 

Yhteistyö jatkuu kuntien sekä muiden organisaatioiden kanssa.

väliaikainen valmistelutoimielin ja poliittinen ohjausryhmä ohjaavat uudistusta

Päivitetty 12.12.2018, Kello 09.04, Petra Fager.