Hallinnon valmisteluryhmät

Työryhmien tehtävä on valmistella hallinnon tehtävät uudelle maakunnalle. Ryhmiin kuuluu asiantuntijoita eri organisaatioista. Työtä johtaa puheenjohtajisto, jota koordinoi Olle Gull. Työryhmien apuna on verkosto, johon kuuluu kuntien edustajia.

Hallinto ja tukipalvelut

Vastuuvalmistelijat: Olle Gull (Vaasan sairaanhoitopiiri), Riitta Palmberg (K5), Stefan Söderqvist (Pohjanmaan ELY-keskus)
Vastuualue keskittyy hallinnon toimintoihin, esimerkiksi ohjesääntöön ja hallintosääntöön. Vastuualieeseen kuuluu myös maakunnan sopimusten läpikäynti. Lue lisää sopimusten kartoituksesta.

Henkilöstöasiat

Vastuuvalmistelijat: Ann- Charlott Gröndahl (Vaasan sairaanhoitopiiri), Päivi Berg (Vaasan kaupunki), Stefan Söderqvist (Pohjanmaan ELY-keskus)

HR-ryhmä vastaa henkilöstöasioista. He valmistelevat muun muassa henkilöstön siirtoa maakunnalle ja henkilöstöä koskevia säännöksiä. He myös seuraavat valtakunnallisia, henkilöstöä koskevia linjauksia, jotka annetaan maakuntalaeissa. HR-ryhmä ja talousryhmä tekevät yhteistyötä monissa kysymyksissä, kuten palkkajärjestelmässä. Lue lisää henkilöstöasioiden valmistelusta.

Talous

Vastuuvalmistelijat: Lena Nystrand (Vaasan sairaanhoitopiiri), Stefan Söderqvist (Pohjanmaan ELY-keskus).

Talousryhmä vastaa maakuntavalmistelun taloudesta sekä valmistelee maakunnan taloushallintoon tarvittavia IT-ratkaisuja. Talousvalmisteluun kuuluu myös materiaalin valmistelu maakunnan ja valtiovarainministeriön simulointineuvotteluita varten.

Hankinnat

Vastuuvalmistelijat: Niklas Teir (Vaasan sairaanhoitopiiri), Victor Svarvars (Pohjanmaan liitto).

Hankintojen valmistelijat valmistelevat malleja maakunnan hankinnoille ja logistiikalle. Näihin kuuluvat muun muassa hankintamallit sekä fyysiset varastot.

Kiinteistöt ja tilat

Vastuuvalmistelijat: Ulf Stenbacka (Vaasan sairaanhoitopiiri), Tapio Ollikainen (Vaasan kaupunki), Rune Hagström (Pietarsaari)

Ryhmän tehtävä on valmistella kartoittaa tilat, joita käytetään sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tilat, jotka kuuluvat maakunnalle ja tilat, jotka säilyvät kuntien omistuksessa. Ryhmä tekee yhteistyötä Maakuntien tilakeskuksen kanssa

ICT

Vastuuvalmistelija: Mari Lintula (Pohjanmaan liitto)

ICT-valmistelijat valmistelevat maakunnan tietohallinnon järjestelmiä. Tämä pitää sisällään kaiken sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmistä ELY-keskuksen järjestelmiin. Työ on jaettu projektipäälliköille. Lue lisää ICT-valmistelusta. 

Projektipäälliköt:
Mari Lintula – It-valmistelun kokonaisuus ja kokonaisarkkitehtuuri
Tony Färm – ICT-infrastruktuuri
Pia Haglund – sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä, APTJ
Lena Nystrand – talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

Päivitetty 05.12.2018, Kello 10.44, Caroline Lång .