Lycka
Lycka är att bo i Österbotten. Vi har det bra redan nu, men vi vill att alla österbottningar ska kunna vara glada över att bo i landskapet också år 2021.
Frihet
Landskapsreformen ska ge dig mer frihet. Större frihet att välja vem du köper din service av, men också fler möjligheter att påverka det samhälle du bor i.
Ditt Österbotten
Hur ser det ut år 2021? På den här sidan kan du läsa om hur vi tillsammans bygger upp det nya Österbotten.
Välfärd
Du har rätt till ett bra liv. Ett mål med reformen är att social- och hälsovårdstjänster finns till ditt förfogande när du behöver dem. Du kan också själv välja den serviceproducent som passar dig.
Påverka
Var med och påverka det nya Österbotten. Redan nu kan du säga din åsikt, komma med idéer och ge respons. Vad tycker du gör ett livskraftigt landskap?
Tillsammans
För att lyckas måste en reform ha lokala mål. Vårt nya landskap kommer att vara ett österbottniskt hantverk.
Landskapsreformen

Vi bygger ett nytt Österbotten

Här i Österbotten ser vi landskapsreformen som en möjlighet till att i brett samarbete och tillsammans med invånarna stärka vårt landskap.

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna som någonsin genomförts i Finland. Den största förändringen innebär att vi i framtiden kommer att ha tre förvaltningsnivåer: stat, landskap och kommuner. 

Från 1.1.2021 indelas landet i 18 landskap. Målet är att många tjänster, bl.a. social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter, då flyttar in under samma tak. På organisationsnivå berör reformen bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten, social- och hälsovårdens samarbetsområden, räddningsverken, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och TE-byråerna. År 2021 slås även de nuvarande regionförvaltningsverken samman.

Om du är kund hos någon eller några av dessa organisationer kan vi försäkra dig om att du får den service du behöver även medan reformen förbereds.

I Österbotten bereder vi reformen i ett brett samarbete. Du kan läsa mer om beredningen under rubriken Beredning.

Var med och påverka!

Vi vill att invånarna i Österbotten deltar i arbetet och därför erbjuder vi flera olika sätt att säga sin åsikt. Hitta det sätt som passar just dig på sidan Påverka.

TwitterLogo

Delta i diskussionen

Följ och delta i diskussionerna om reformen på sociala medier. På Twitter kan du använda den österbottniska taggen #dittösterbotten. De allmänna #maakuntauudistus och #sote

 

 

Kommuner map2019

Hur ändras Österbotten på kartan?

Till och med den sista december 2019 består Österbotten av 15 kommuner. Från och med 1.1.2020 övergår Storkyro kommun till Södra Österbotten.

Då ritas gränserna till vårt landskap om så att det grönrandiga området inte längre finns med, vilket gör Laihela till den enda kommunen i Kyrolandet.

isokyroStorkyro

Sammanlagt bor mer än 181 000 invånare i Österbotten. I Storkyro bor ca 4 800 av dem.