Kultur

Med hjälp av kulturen stärker vi den österbottniska identiteten och skapar en bra grogrund för kreativitet och nya innovationer. Vårt mål är att tillsammans med våra samarbetspartner bl.a. göra Vasa till ett av landets ledande kulturcentrum och skapa ett genuint kulturellt samspel mellan olika språkgrupper.

Förbundets kulturnämnd ansvarar för kulturella ärenden som berör den finskspråkiga befolkningen i landskapet. Till nämndens uppgifter hör också att utveckla den språkliga servicen i Österbotten.

Kulturenheten verkställer kulturnämndens beslut och de uppgifter som har tilldelats nämnden. Enheten svarar för verksamheten inom det tvåspråkiga Barnkulturnätverket i Österbotten samt för utvecklingen av kulturen i landskapet och intressebevakningen i samarbete med övriga aktörer i regionen.

Who Cares Tarja Hautamaki 8a

Foto: Tarja Hautamäki

Uppdaterat 14.06.2020, klockan 16.33, Harriet Skog-Mandell.