Områdesplanering

Genom en hållbar planering av landskapets markanvändning skapas förutsättningar för Österbotten att fortsättningsvis utvecklas som en konkurrenskraftig och framgångsrik region.

Vår målsättning är att Österbotten ska vara:

  • ett välmående och jämställt landskap
  • ett energiskt och fungerande landskap
  • ett tillgängligt landskap och
  • ett landskap där natur- och kulturvärden värdesätts.

Våra verktyg inom områdesplaneringen är:

  • landskapsplanen
  • trafiksystemplanen och
  • klimatstrategin.

Planläggningsenheten 2019-2
Områdesplaneringsenheten.

Uppdaterat 12.09.2019, klockan 08.16, Gustav Nygård.