Infohörna

Kulturvård II 1.5.-31.12.2019

Projektets slutrapport
Faktablad
Palett för konst- och kulturbaserade välfärdstjänster för äldre


Kulturansvarigas vårträff 9.4.2019, Storkyro

Program
Marika Punamäki: Kulturpartnerskap - samarbete med föreningar (på finska)
Hanna Kleemola: Gör kultur till en social- och hälsovårdstjänst 
Jari Ratilainen: Creve 2.0 (på finska)


Kulturvård 1.1 - 31.12.2018

TuleLuoTaide Tunnus SE RGB2

Kulturvård var ett samprojekt mellan sex landskap för att utreda hur konst- och kulturbaserade välfärdstjänster kan införas i social- och hälsovården. I Österbotten låg fokus på tjänster för äldre. 

Projektet var ett av regeringens spetsprojekt för att utvidga procentprincipen. Syftet med dem var att främja människornas välbefinnande genom att öka utbudet och användningen av olika konstarter och kulturtjänster inom social- och hälsovården. Målet på lång sikt är att konst och kultur blir dels en etablerad del av social- och hälsovården och dess strukturer, dels av uppföljningen av människornas välmående.

Projektet administrerades av Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. De andra delgenomförarna var Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Birkalands förbund, Carea - Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen samt Åbo stad i Egentliga Finland.

Projektet stödde förberedelserna för landskaps- och vårdreformen.

Projektets slutrapport (på finska, svensk resumé)

Kulttuurista ikäihmisten sote-palvelu (på finska), slutrapport för det österbottniska delprojektet


Projektet Välfärd för kommuner utan gränser 1.3.2016–31.3.2018

Ett centralt mål för projektet var att skapa nya kulturtjänster som gynnar välfärden i kommunerna i Österbotten och i Södra Österbotten. Läs mer på projektets webbplats (på finska).

Mera välfärd, mindre sjukvård - Kultur ger välfärd och hälsa, slutrapport


Multikult-forum 1.7.2014–31.5.2017

Projektets slutrapport


Kulturberättelse 2015

Framtidsverkstad för konst och kultur i Österbotten, rapport
Olli Hietanen: Taide ja kulttuuri vuonna 2050 (på finska)


Välfärd för kommuner utan gränser 1.2.2015–29.2.2016

En publikation av projektet Välfärd för kommuner över gränser, som omfattade i de tre landskapen i Österbotten. Publikationen tar upp god praxis och beprövade verksamhetsmodeller inom aktiverande konst och kultur. Publikationen Konst, kultur, välfärd – God praxis och goda verksamhetsmodeller innehåller en kort sammanfattning av 11 tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller från både de österbottniska landskapen och från olika håll i Finland.

Konst, kultur, välfärd. God praxis och goda handlingsmodeller


Kulturansvarigas höstträff 28.10.2015, Kaskö

Program
Thomas Grönlund: Buss på dig
Krista Koski: Kulturturism i de österbottniska kommunernas kulturstrategier (på finska)


Kulturansvarigas höstträff 30.10.2014, Laihela ungdomsgård

Program
Tarja Hautamäki: Kan kommunens kulturväsende bli partner till tredje sektorn? 
Pirjo Humalainen: Så gjorde vi det: Sparsamhetens vecka (på finska)
Katri Kemppainen: Napo 300 år (på finska)
Den som ger något får också något, grupparbeten


Multikult 1.10.2013–30.11.2014

Mångkulturell kulturverksamhet i landskapet Österbotten, slutrapport

Uppdaterat 13.02.2020, klockan 10.03, Tarja Hautamäki.